niedziela, 13 listopada 2016

Ruszamy !

 Z wielkim rozmachem rusza projekt unijny Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Programu INTERREG V-A Republika Czeska -Polska 2014-2020 pt. „Janek i Honza”-ekologiczni badacze. Celem projektu jest przede wszystkim zmierzanie do wzmacniania integracji i więzi pomiędzy uczniami, nauczycielami oraz społecznością lokalną. Uczenie dzieci rozwiązywania sytuacji trudnych w zakresie kompromisu i uwzględniania potrzeb innych. Wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie i zdobywanie nowych doświadczeń. Umożliwienie dzieciom odkrywania siebie i innych poprzez własne działania. Zapewnienie atmosfery ciepła i życzliwości. Ponad wskazanie powodów, dla których należy chronić powietrze, oraz sposobów w jakich można to robić, kształtowanie umiejętności dostrzegania zjawisk związanych z jakością powietrza, w tym wpływu na przyrodę. Poznawanie rożnych form i sposobów ochrony przyrody. Rozumienie przez uczniów potrzeby ochrony przyrody. Rozumienie znaczenia ochrony obszarowej dla zachowania różnorodności biologicznej terenu.Umiejętność podania przykładu miejsc, gdzie zastosowano ochronę indywidualną i obszarową. Obserwowanie w terenie i wyszukiwanie obszaru, które być może należałoby objąć ochroną. Ponadto celem projektu jest kształtowanie pozytywnego i otwartego stosunku do ludzi oraz przyrody.