Spotkanie III- warsztaty w SP-4

16 listopada 2016 r. w SP-4 odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu "Janka i Honza"- ekologiczni badacze. W ramach spotkania uczniowie obu szkół uczestniczyli w warsztatach muzyczno- ekologicznych oraz warsztatach dot. energii odnawialnej i nieodnawialnej. Dzięki prezentacji "Formy ochrony przyrody" uczestnicy projektu dowiedzieli się więcej o parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach oraz pomnikach przyrody. Obejrzeli również film dot. odnawialnych źródeł energii. Zdaniem końcowym podsumowującym spotkania było wykonanie albumu oraz filmu o charakterze ekologicznym. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pięknymi albumami przyrodniczymi oraz kompasami, które wykorzystają podczas następnych spotkań. Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza